SPOTKANIE Z POLICJANTEM I ZEBRANIE SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW

Dziś Mieszkańcy naszego Domu  zebrali się by omówić wszelkie kwestie związane z organizacją Domu. Spotkania samorządu pozwalają nam dostrzec obszary nad którymi powinniśmy jeszcze popracować. Rada stanowi ważny głos w kreowaniu przyszłych działań i jest pełna pomysłów oraz otwarta na współpracę z dyrekcją, kolegami i personelem.

Po zebraniu mieszkańcy uczestniczyli w spotkaniu ze stróżami prawa . Pan dzielnicowy razem z kolegami ze straży miejskiej odwiedzili nasz Dom. Podczas spotkania,w miłej atmosferze, rozmawialiśmy o różnych aspektach bezpieczeństwa, po to, by mieć świadomość groźnych sytuacji w życiu oraz wiedzę, jak ich unikać.

Podczas spotkania uczestnicy mieli wiele pytań dotyczących poprawnych zachowań oraz chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami.

Spotkanie było także okazją do bezpośredniej rozmowy z policjantem na temat jego pracy i roli stróżów prawa w społeczeństwie.