WIGILIA

 
„… To właśnie tego wieczoru
od bardzo wielu wieków
pod dachem tkliwej kolędy
Bóg rodzi się w człowieku.”
Emilia Waśniowska

Wigilia Świąt Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas. To dzień kiedy ludzie garną się do siebie, wybaczają urazy, cichną spory. Rozświetlone choinki, zapach potraw wigilijnych, dźwięk kolęd sprawia, że ten czas ma wyjątkowy charakter.

 Taka właśnie świąteczna i szczególna atmosfera, po raz dwudziesty piąty, miała miejsce 24 grudnia 2019 roku w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie podczas wieczerzy wigilijnej.

Mieszkańcy Domu w Sobowie i Filii w Suchodółce spędzili ten czas wspólnie z panem dyrektorem Marianem Cieszkowskim, księdzem proboszczem Janem Ziętarskim i pracownikami.

Cała uroczystość została otwarta wspólną modlitwą , błogosławieństwem opłatka i życzeniami Pana Dyrektora.

Świąteczna i rodzinna atmosfera przepełniona życzliwością i zrozumieniem towarzyszyła mieszkańcom i pracownikom naszego Domu. Dzielenie się opłatkiem i składanie wzajemnych życzeń dostarczyło podopiecznym wielu wzruszeń. W trakcie spotkania nie zabrakło wspólnego śpiewu kolęd.