WIELKANOC W NASZYM DOMU

Wielkanoc jest to święto upamiętniające śmierć krzyżową i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jest najstarsze i najważniejsze ze wszystkich świąt chrześcijańskich. Okres kościelny wielkanocny trwa od niedzieli św.Trójcy. Wielkanoc jest poprzedzona Wielkim Postem 40-dniowym, którego ostatni tydzień nazywa się Wielkim Tygodniem.Okres ten to czas wspominania najważniejszych dla wiary chrześcijańskiej wydarzeń.Tak też mieszkańcy naszego Domu wspominali te wydarzenia na spotkaniu wielkanocnym , które odbyło się w Wielki Czwartek. Mieszkańcy czytając fragmenty Ewangelii według św.Jana przedstawili mękę i śmierć Chrystusa. Dodatkową pomocą, która dokładniej przybliżyła Chrystusową mękę były udostępniane slajdy z filmu ,,Pasja”. Piękną akademię mieszkańcy zakończyli radosnymi życzeniami i wesołym Alleluja. Następnie wszyscy zasiedli do obfito przygotowanego stołu i smacznie spożywali potrawy wielkanocne. Nie zabrakło również stroików świątecznych, które mieszkańcy wykonywali w ramach terapii zajęciowej. Wszyscy podopieczni zostali również obdarowani słodkimi, świątecznymi upominkami od Pani Dyrektor. Natomiast w Wielki Piątek, wedle zwyczajów, mieszkańcy przygotowywali pisanki, czyli zdobione różnymi technikami jaja. Był to czas radosnego obchodzenia Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, który symbolizuje zwycięstwo Syna Bożego nad śmiercią i daje wierzącym nadzieję na życie wieczne.