Turniej piłki nożnej w Zochcinku

Piłkarskie zawody sportowe osób niepełnosprawnych odbyły się 27.09.2019r. w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku. W „Turnieju piłki nożnej o puchar Starosty” uczestniczyli mieszkańcy naszego domu. W rozgrywkach brały udział drużyny z domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu powiatu opatowskiego. Rozgrywkom towarzyszyła wspaniała rodzinna atmosfera oraz piękna pogoda. Mieszkańcy mogli skorzystać również z okazji i zwiedzić zwierzyniec. Podczas uroczystego zakończenia turnieju pamiątkowe puchary wręczyła pani Wicestarosta Małgorzata Jalowska.