ŚWIĘTOKRZYSKI TURNIEJ BOCCE OLIMPIAD SPECJALNYCH

Klub Olimpiad Specjalnych „Uśmiech” Sobów z Domu Pomocy Społecznej 22.04.2016r. uczestniczył w Świętokrzyskim Turnieju Bocce Olimpiad Specjalnych
w Skarżysku – Kamienna.
W turnieju brało udział 20 klubów. Nasi podopieczni bardzo się starali, zdobyli złoto w deblu oraz w grze drużynowej brąz.
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni drobnymi upominkami, słodyczami
i pełni wrażeń, dumni z medalami wrócili do domu.
Zdjęcie nr 3Zdjecie nr 2