Sto lat harcerstwa na ziemi opatowskiej

zdjęcie nr 1
W niedzielę 24 kwietnia mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej brali udział
w obchodach 100 – lecia ZHP na ziemi opatowskiej. Organizatorem była Komenda Hufca ZHP Opatów im. Jerzego Czerwińskiego.
Uroczystość rozpoczęła się przemarszem ulicami Opatowa do Kolegiaty św. Marcina gdzie została odprawiona Msza święta z udziałem Biskupa Sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza.
Następnie zaproszeni goście i uczestnicy udali się na część oficjalną oraz artystyczną do Opatowskiego Ośrodka Kultury.
Obchody 100 – lecia zostały zakończone smacznym poczęstunkiem.
Zdjecie nr 3