Spotkanie z panią policjant i pracownikiem ZUS

Do naszego Domu na spotkanie z mieszkańcami przybyła Pani Aspirant z Komendy Powiatowej oraz Przedstawiciel ZUS w Opatowie. Głównym celem spotkania było zapoznanie mieszkańców z kodeksem karnym oraz przedstawienie konsekwencji w przypadku popełniania czynów zabronionych i przestępstw, takich jak: kradzież, rozbój,pobicie. Pani Aspirant również uświadomiła podopiecznych na czym polega odpowiedzialność karna i jakie mogą być konsekwencje nie przestrzegania regulaminu. Natomiast Pani Przedstawiciel ZUS zapoznała mieszkańców z warunkami otrzymywania wszelkich świadczeń i sposobu ich otrzymywania. Panie chętnie odpowiadały na wszystkie pytania podopiecznych. To była pouczająca lekcja dla wszystkich mieszkańców.