Spotkanie z funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej

Jak co roku zorganizowaliśmy w październiku wraz z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej w Ożarowie spotkania z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Sobowie. Mają one na celu poruszenie najważniejszych zagadnień związanych z bezpieczeństwem mieszkańców zarówno na terenie placówki jak i w środowisku lokalnym. Ponadto przypominamy o podstawowych prawach i obowiązkach, które należy respektować.

Spotkania te zawsze wzbudzają wiele emocji, gdyż mieszkańcy żywo reagują. Zadają mnóstwo pytań, uczestniczą czynnie w dialogu. Miło nam, że towarzyszy temu zawsze przyjazna atmosfera.