Spotkanie opłatkowe w DPS Sobów

W Domu Pomocy Społecznej w Sobowie dnia 21 grudnia 2018roku odbyło się spotkanie opłatkowe pracowników, mieszkańców oraz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Swoją obecnością zaszczycili nas Pan Starosta Tomasz Staniek, Pani Wicestarosta Małgorzata Jalowska oraz ks. kan. Jan Ziętarski.

Mieszkańcy Filii w Suchodółce w krótkiej części artystycznej zaprezentowali kilka kolęd, w tym jedną w języku niemieckim. Wszyscy złożyli sobie życzenia, połamali się opłatkiem oraz wspólnie kolędowali. Nie zabrakło też wigilijnych potraw przygotowanych przez naszych pracowników.