Przystosowanie ciągów komunikacyjnych oraz łazienek do korzystania przez osoby niepełnosprawne w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie „

Dnia 03.06.2022 roku odbyło się uroczyste spotkanie mające na celu oddanie do użytkowania inwestycji:,, Przystosowanie ciągów komunikacyjnych oraz łazienek do korzystania przez osoby niepełnosprawne w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie „. Wśród zaproszonych gości byli: Pan Tomasz Staniek-Starosta Opatowski,Pani Małgorzata Jalowska-Wicestarosta, Pan Jarosław Rusiecki-Senator RP, Pan Andrzej Kryj-Poseł na Sejm RP, Pan Marek Kwitek-Poseł na Sejm RP, Pan Andrzej Bętkowski-Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Pani Ewa Kopolovets-Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pan Władysław Burzawa-Przedstawiciel Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach, Pani Bożena Kornacka – Przewodnicząca Rady Powiatu, Pan Andrzej Gajek – Członek Zarządu Powiatu, Pan Bogusław Włodarczyk – Radny Powiatu, Ks. Jan Zientarski-Dziekan Dekanatu Ożarów, Pani Magdalena Dębniak Turek. Pani Dyrektor Agnieszka Hołody rozpoczęła spotkanie od przypomnienia historii Domu Pomocy Społecznej w Sobowie oraz przedstawiła główne zasady jego funkcjonowania. Następnie zaproszeni goście zabrali głos. Podziękowali za zaangażowanie, umiejętne pozyskiwanie przez władze powiatu środków na tak ważne dla naszego Domu inwestycje oraz trud włożony w codzienną pracę z osobami niepełnosprawnymi i przewlekłe psychicznie chorymi. Następnie dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi i odbioru robót, które pozwolą bezpiecznie i komfortowo korzystać mieszkańcom z wyremontowanych pomieszczeń. Spotkanie zakończył poczęstunek, który czekał na zgromadzonych gości. Dziękujemy za przybycie i wspólne świętowanie.