PRZEJŚCIE NA EMERYTURĘ PANA DYREKTORA MARIANA CIESZKOWSKIEGO

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” Jan Paweł II

Dzień 14 stycznia 2022 roku był wyjątkowym dniem, który na długo pozostanie w pamięci naszych mieszkańców i pracowników. Po wielu latach wypełnionych aktywnością zawodową, dyrektor Pan Marian Cieszkowski pożegnał się z kadrą i podopiecznymi Domu, przechodząc na zasłużoną emeryturę.

Z wielkim sentymentem również pracownicy dziękowali obecnemu Dyrektorowi Panu Marianowi Cieszkowskiemu  za 28 lat wspaniałej pracy i za działalność pełną serca, codzienną pasję oraz wielkie zaangażowanie w rozwój Domu Pomocy Społecznej w Sobowie.

Dom Pomocy Społecznej stał się dla Pana Dyrektora niemal drugim domem- szczególnym miejscem na ziemi, gdzie odkrywał na nowo misję pomocy i wsparcia tym najbardziej potrzebującym: chorym , samotnym, niejednokrotnie opuszczonym przez  najbliższych. Swoją, postawą i zaangażowaniem przywracał im poczucie wartości oraz sensu rzeczywistości, pełnej cierpienia.

Przez ponad dwie minione dekady, Pan Dyrektor dał się również poznać jako dobry zarządca, przeprowadzający swoją kadrę i podopiecznych przez kolejne zmiany, jakich doświadczała placówka na przestrzeni lat funkcjonowania.

Pozostając z wyrazami szacunku i pamięci życzymy Panu Dyrektorowi Marianowi Cieszkowskiemu wiele zadowolenia płynącego z poczucia dobrze wypełnionej służby oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, realizacji swoich pasji i zainteresowań, dalszych planów i zamierzeń, wspieranych dobrym zdrowiem!!!