Poświęcenie Kaplicy w Domu Pomocy Społecznej Filia Suchodółka

Zdjęcie nr 4
W niedzielę 15 maja 2016r mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Sobowie Filia Suchodółka uczestniczyli w uroczystości poświęcenia nowej kaplicy.
Ks. prałat Stanisław Szczerek wraz z ks. proboszczem Janem Toś odprawili
Mszę Świętą podczas której poświęcili budynek obecnie pełniący funkcję kaplicy, nowy ołtarz, tabernakulum i wiszący obok krzyż oraz Drogę Krzyżową.
Dla mieszkańców było to ważne wydarzenie są bardzo zadowoleni z miejsca
w którym będą mogli być bliżej Boga i skupić się na modlitwie.
DSC00148 (1)
Zdjęcie nr 2
Zdjęcie nr 6