Oferta

Dom jest placówką koedukacyjną opieki stacjonarnej przeznaczoną dla 136 osób, w tym dla 102 osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz 34 osób przewlekle psychicznie chorych w Filii Suchodółce.

Dom zapewnia całodobową opiekę oraz świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, społeczne i religijne w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb na poziomie obowiązującego standardu. Zaspakaja najbardziej podstawowe potrzeby mieszkańców zapewniając im: miejsce do spania, pożywienie, odzież, pomoc medyczną, a także poczucie bezpieczeństwa.

Zapewniamy

Zasady organizacji i funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Sobowie Filia w Suchodółce uwzględniają stopień psychicznej i fizycznej sprawności mieszkańców a w szczególności ich prawo do:

– godności i intymności,

– możliwości dokonywania wyborów,

– aktywnego trybu życia,

– posiadania własnych przedmiotów i miejsca na ich przechowywanie,

– korzystania z własnej odzieży,

– przełamywania izolacji i monotonii życia w Domu,

– podtrzymywania więzi z rodziną oraz rozwijania kontaktów ze środowiskiem lokalnym.

Warunki pobytu

Mieszkańcy mają do swojej dyspozycji 3-osobowe pokoje estetycznie i funkcjonalnie umeblowane, pracownie terapeutyczne, świetlice, aneksy kuchenne, stołówkę i kaplicę.

Każdy mieszkaniec ma zapewniony regularny kontakt z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej i lekarzem psychiatrą, oraz ma możliwość korzystania w razie potrzeby z poradni specjalistycznych.

Organizacja życia wewnętrznego Domu nastawiona jest przede wszystkim na działalność mającą na celu osiągnięcie możliwie jak najlepszego stanu zdrowia i samopoczucia mieszkańca. Dążeniem całego personelu jest rozwijanie w jak najszerszym zakresie różnych form terapii oraz działalności kulturalno-oświatowej. Odpowiednio dobrana forma terapii wpływa uspokajająco, mobilizująco, co w dużej mierze przyczynia się do lepszego samopoczucia mieszkańca oraz jego przydatności społecznej. Formy terapii zajęciowej uwzględniają uwarunkowania zdrowotne, zainteresowania i umiejętności mieszkańców Domu.

Rehabilitacja, terapia

W Domu Pomocy Społecznej w Sobowie Filia w Suchodółce organizowane są m. in.:

– muzykoterapia,

– ergoterapia,

– ludoterapia,

– biblioterapia,

– filmoterapia,

– terapia artystyczna,

– zajęcia teatralne,

– zajęcia taneczne,

– zajęcia informatyczne

– zajęcia kulinarne,

– zajęcia plastyczne,

– fizjoterapia.

W ramach prowadzonej działalności kulturalno-oświatowej organizowane są okolicznościowe imprezy jak: jasełka, wyjścia do kina, wyjścia do cukierni, zabawy taneczne, wystawy prac mieszkańców w Domu i poza nim, imprezy wyjazdowe, wycieczki, ogniska, turnusy rehabilitacyjne, zawody sportowe Olimpiad Specjalnych itp.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodzin zapewniamy opiekę medyczną i pielęgniarską przez całą dobę. Zapewniamy całodzienne, smaczne, domowe wyżywienie składające się z 4 posiłków dziennie, przystosowanych do stanu zdrowia naszych mieszkańców. Jesteśmy przygotowani na osoby poruszające się o własnych siłach bądź też na wózkach oraz stale przebywające w łóżkach.

Koszt utrzymania

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi 5345,00 zł.