ODPUST KU CZCI MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

Maryjo Królowo Polski jestem przy Tobie pamiętam, czuwam.

W minioną niedzielę,28 sierpnia 2022 roku, w naszym Domu odbyła się uroczysta odpustowa msza święta ku czci Matki Boskiej Częstochowskiej, patronki naszej kaplicy. Liturgię sprawował ksiądz Jan Ziętarski, proboszcz naszej parafii.
We mszy świętej licznie uczestniczyli mieszkańcy dyrekcja, kierownicy i pracownicy Naszego Domu oraz społeczność lokalna. W tej ważnej dla nas uroczystości uczestniczyli również: pan Krzysztof Lipiec – Poseł na Sejm RP, pani Małogorzata Jalowska – Wicestarosta Opatowski, pan Andrzej Gajek- członek Zarządu Powiatu Opatowskiego, pani Wioletcie Lulin-dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Czachowie.
Nasi mieszkańcy włączyli się do uroczystości, śpiewając pieśni i czytając fragmenty Słowa Bożego.
Na zakończenie Mszy Świętej ksiądz proboszcz udzielił błogosławieństwa, a po nim nastąpiło uroczyste poświęcenie auta dla Warsztatu Terapii Zajęciowej, działającego przy Naszym Domu, zakupionego z budżetu Powiatu Opatowskiego. Zwieńczeniem niedzielnej uroczystości był zakup pamiątek na odpustowych barwnych kramach, lodów oraz darmowy poczęstunek popcornem i watą cukrowcą