Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna dla pracowników

Zgodnie z art. 13 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Sobowie, Sobów 117, 27-530 Ożarów
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Daniel Gross P.H.U. BitNet S.C. iod@bitnetsc.pl
 • celem przetwarzania jest zatrudnianie, pomoc socjalna, zapewnienie komercyjnych świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwo i organizacja pracy
 • na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 • odbiorcami Pana/ Pani danych osobowych będą: Medycyna pracy, pakiet socjalny( programy emerytalne, ubezpieczenia grupowe, karty sportowe dla pracowników), biura podróży (na potrzeby podróży służbowych), zewnętrzna firma świadcząca usługi z zakresu B.H.P.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat, na podstawie Kodeksu Pracy
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

Klauzula zgody mieszkańca

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Sobowie, Sobów 117, 27-530 Ożarów
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –  Daniel Gross P.H.U. BitNet S.C.iod@bitnetsc.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z prawnie ciążącym obowiązkiem na administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.)
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,  ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

Klauzula  informacyjna dla umów – zleceń, umów o dzieło oraz z kontrahentami

zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Sobowie, Sobów 117, 27-530 Ożarów
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –  Daniel Gross P.H.U. BitNet S.C. iod@bitnetsc.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat/ lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego)
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

Klauzula  zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Klauzula Zgody

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnych i przyszłych rekrutacji

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom  Pomocy Społecznej w  Sobowie, Sobów 117, 27-530 Ożarów
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –  Daniel Gross P.H.U. BitNet S.C. iod@bitnetsc.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji nie dłużej niż okres 2 lat wyznaczony przez administratora
 • posiada Pani/ Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisu prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.