Obchody Święta Niepodległości

Dnia 14 listopada 2019 w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie odbyła się uroczysta akademia patriotyczna z okazji Narodowego Święta Niepodległości, którą przygotowali i przedstawili sami mieszkańcy DPS-u.

Celem spotkania było pokazanie tradycji ojczystych, rozwijanie  zainteresowań przeszłością, umacnianie postawy patriotycznej a także pogłębianie szacunku dla sztuki narodowej i rozumienie dziejów Polski.

Na spotkaniu nie zabrakło również zaproszonych gości. Uroczystość zakończyła się wspólnym śpiewem pieśni patriotycznych.