Nasz Dom

Dom Pomocy Społecznej w Sobowie z Filią w Suchodółce położony jest niedaleko Opatowa i  Sandomierza w województwie świętokrzyskim. Duża przestrzeń, pięknie zaprojektowane tereny zielone gdzie mieszkańcy mogą mile spędzać swój wolny czas, to jego niezaprzeczalne walory.

Dom jest placówką koedukacyjną opieki stacjonarnej przeznaczoną dla 136 osób, w tym dla 102 osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz 34 osób przewlekle psychicznie chorych w Filii Suchodółce.

Tworzymy prawdziwie rodzinną, ciepłą atmosferę tak, aby mieszkańcy czuli się tu jak we własnym domu. Opieramy się na pracy wykwalifikowanego i doświadczonego personelu.

Dla nas praca z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, przewlekle psychicznie chorymi to szczególny rodzaj misji – powołania. Jesteśmy ich przewodnikami i tłumaczami w kontaktach ze światem zewnętrznym, zawsze gotowymi do pomocy,  nie jakiejś pomocy, ale tej optymalnej,  przynoszącej naszym mieszkańcom najwięcej korzyści i prowadzącej do lepszego jakościowo życia.