NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie z filią w Suchodółce, odbyły się uroczystości patriotyczne. Ubiór mieszkańców zdobiły własnoręcznie wykonane kotyliony. Z powagą i zaangażowaniem zaprezentowali apel słowno-muzyczny. Ze wzruszeniem wspominaliśmy wydarzenia tamtych dni i heroiczną walkę naszych przodków o wolność ojczyzny. Poprzez poezję i pieśni przybliżyliśmy naszą bogatą, przepełnioną bólem i cierpieniem historie. Wybrzmiały piękne słowa miłości do Ojczyzny, wiary w wolność i szacunku do Polski. Wzruszające pieśni patriotyczne przypomniały nam o tym, że każde pokolenie stawało w obronie najcenniejszych wartości takich jak wolność, suwerenność i tożsamość narodowa. Zaprezentowane wiersze i pieśni patriotyczne mocno chwytały za serce. Pamięć o odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku po 123 latach zaborów to szczególna troska o kultywowanie tradycji patriotycznych, które w naszym Domu zawsze mają podniosły charakter. W ten sposób oddajemy cześć i hołd wszystkim, którzy swoim życiem, często ponosząc najwyższą ofiarę – jego utratę – wywalczyli nam dzisiejszą, wolną Ojczyznę. W obchodach Święta Niepodległości uczestniczyły Panie z zaprzyjaźnionego Domu Seniora w Ożarowie Senior+. Dziękujemy seniorkom za wspólny śpiew słowa uznania dla występujących mieszkańców ,mile spędzony czas i serdeczne rozmowy przy kawie. Takie spotkania przynoszą naszym podopiecznym wiele radości. Dzięki nim podnoszą własną samoocenę i nabierają wiary we własne możliwości oraz zapominają o swoich dysfunkcjach.