INFORMACJA

INFORMACJA W SPRAWIE ODWIEDZIN MIESZKAŃCÓW

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sobowie informuje,
że od dnia 01.04.2022r. zostały wznowione odwiedziny naszych mieszkańców.
Odwiedziny odbywają się wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny
z Renatą Adamską – Kierownikiem Zespołu Opiekuńczo-Terapeutycznego (tel.158611942).
Miejscem wyznaczonym do spotkań jest pokój gościnny znajdujący się przy bramie głównej.
Pomieszczenie podlega każdorazowej dezynfekcji i wietrzeniu,
wyposażone jest w środki dezynfekcyjne.