Grupa artystyczna „Iskierka” w Naszym Domu

Pozostając  w atmosferze Bożonarodzeniowej dnia 23.01.2020 Dom Pomocy  Społecznej w Sobowie  gościł uczniów klasy II B Zespołu Szkół im. Edwarda Szylki w Ożarowie, należący do grupy artystycznej „Iskierka”.  Zaproszeni mali goście wystąpili przed Dyrektorem Domu, mieszkańcami Domu oraz Filii w Suchodółce a także przed uczestnikami WTZ Sobów i pracownikami.

Dzieci pod opieką Pani Ewy Gumuły przedstawiły  występ teatralno-muzyczny o tematyce świątecznej. Mali aktorzy zaprezentowali swoje talenty śpiewając pastorałki  i prezentując układy taneczne. Zachwyceni widzowie nagrodzili dzieci gromkimi brawami.

Celem spotkania było budowanie więzi międzypokoleniowych . Dzieci wniosły dziecięcą beztroskę, radość i uśmiech w mury Naszego Domu.

Takie wzruszające spotkanie osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym mają terapeutyczną moc dla obu stron, zmieniają na lepsze i wyzwalają pozytywne emocje. To czas otwierania serc i oczu na drugiego człowieka, bez względu na wiek czy niepełnosprawność.

Pan Dyrektor podziękował dzieciom za przybycie i wspaniały występ, a także pogratulował talentów.

Mamy nadzieję, że wizyty dzieci wpiszą się w tradycję Naszego Domu.

Na zakończenie spotkania na dzieci czekał słodki poczęstunek.