DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II

Dnia 21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego – jest to ustawowe święto wszystkich pracowników służb społecznych. Z tej okazji w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie z Filią w Suchodółce odbyło się uroczyste spotkanie pracowników z Panią Dyrektor Agnieszką Hołody oraz z władzami powiatu opatowskiego: Panem Starostą Tomaszem Stańkiem oraz z Panią Wicestarostą Małgorzatą Jalowską . Przybyłym gościom dziękujemy za złożenie życzeń personelowi naszego Domu oraz słowa uznania i podziękowania  za wysiłek i trud pracy wnoszonej w pomoc drugiemu człowiekowi,  za zaangażowanie i poświęcenie za jakże ważną, ciężką, ale też dającą satysfakcję pracę.

Ten dzień co roku jest dla nas  pracowników czasem refleksji nad zadaniami, jakie wykonujemy, nad odpowiedzialnością za drugiego, wymagającego pomocy człowieka, nad misją jaką niewątpliwie jest praca każdej osoby tworzącej kadrę DPS. Spotkanie odbyło się w miłej i rodzinnej atmosferze a zakończyło  się słodkim poczęstunkiem przy wspólnym stole.